Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 350
Tháng này 10325
Văn Thi Hoàng
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Địa chỉ vanthyhoang@gmail.com
Điện thoại 0943.371.734
Thân Phương
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Địa chỉ thanphuong2009@gmail.com
Điện thoại 01668171767
Nguyễn Lộc
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ
Điện thoại 0914486444
Trần Quốc Huy
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ quochuymc2@yahoo.com
Điện thoại 0905714636
Trần Quang Á
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ tranquanga215@gmail.com
Điện thoại 0905411080
Trần Thị Thuỳ Dung
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ thuydungpbc@gmail.com
Điện thoại 0945595457
Võ Thị Thùy Dung
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ rinrundung@gmail.com
Điện thoại 0905583530
Trương Thị An
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ htruongsaovang@gmail.com
Điện thoại 0976913570
Nguyễn Đức Lê Thanh Trang
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ trangchien10@gmail.com
Điện thoại 0987005203
Lê Thị Thanh Thúy
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ cuaso103@gmail.com
Điện thoại 01635333128
Nguyễn Thị Xít
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ nguyenxitpbc80@gmail.com
Điện thoại 0944210191
Nguyễn Thị Anh
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ thaonguyen27052008@gmail.com
Điện thoại 0935283832
Lê Thị Thanh Thủy
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ thanhthuy120577@gmail.com
Điện thoại 0905644716
Mai Thị Xí
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Đại học
Địa chỉ hgfhfvhgv
Điện thoại 5687465435
Hồ Thị Hạnh
Chức vụ Giáo viên dạy
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ hohanh07@gmail.com
Điện thoại 0906450799
 1 2 3 » Next