Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 12
Hôm nay 556
Tháng này 8154
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 6/1

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ Toán Mỹ thuật Văn Công nghệ Công nghệ
2 Sinh hoạt lớp Toán Sử Văn GDCD Toán
3 Ngoại ngữ Âm nhạc Địa Văn Toán
4 Sinh Sinh Ngoại ngữ Văn Sinh hoạt lớp
5 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
6
Chiều 1
2
3
4
5
6