Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 10
Hôm nay 615
Tháng này 8213
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 7/2

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ
2
3
4
5
6
Chiều 1 Văn Toán Văn Toán Toán
2 Văn Toán Văn Ngoại ngữ Toán
3 Địa Ngoại ngữ Địa Sinh Sử
4 Sử Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Sinh
5 Âm nhạc Công nghệ Mỹ thuật Sinh hoạt lớp
6