Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 25
Hôm nay 35
Tháng này 2969
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 7/4

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ
2
3
4
5
6
Chiều 1 Ngoại ngữ Sinh Sinh Mỹ thuật Địa
2 Ngoại ngữ Văn Sử Ngoại ngữ
3 Âm nhạc Văn Địa Công nghệ Toán
4 Toán Toán GDCD Văn Sử
5 Toán Văn Sinh hoạt lớp
6