Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 8
Hôm nay 604
Tháng này 8202
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 6/3

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ Sinh Văn Toán Văn Địa
2 Ngoại ngữ Văn Âm nhạc Văn Công nghệ
3 Công nghệ Toán Toán GDCD Sử
4 Toán Toán Ngoại ngữ Sinh hoạt lớp
5 Ngoại ngữ Mỹ thuật Ngoại ngữ Sinh
6
Chiều 1
2
3
4
5
6