Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 10
Hôm nay 656
Tháng này 8254
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 7/1

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ
2
3
4
5
6
Chiều 1 Văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Sinh
2 Văn Ngoại ngữ Mỹ thuật Địa
3 Sử Sinh Toán Toán Toán
4 Âm nhạc Văn Công nghệ Sử Toán
5 Địa Văn GDCD Ngoại ngữ Sinh hoạt lớp
6