Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 19
Hôm nay 191
Tháng này 3589
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 7/3

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ
2
3
4
5
6
Chiều 1 Âm nhạc Văn Văn Sinh Ngoại ngữ
2 Toán Văn Văn Sử Sử
3 Toán GDCD Toán Sinh
4 Ngoại ngữ Toán Địa Mỹ thuật Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Toán Công nghệ Địa Sinh hoạt lớp
6