Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 132
Tháng này 3698

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017- 2018

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017- 2018

 

Thứ/Ngày

Buổi

Môn - Lớp

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ ba

02/01/2018

Sáng

Công nghệ 6, 9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

GDCD 6, 9

45 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

Chiều

Thi nói Tiếng Anh 8 bắt đầu lúc 13 giờ 00

Thứ tư

03/01/2018

Sáng

Công nghệ 7, 8

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

GDCD 7, 8

45 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

Chiều

Thi nói Tiếng Anh 7 bắt đầu lúc 13 giờ 00

Thứ năm

04/01/2018

Sáng

Ngữ văn  6, 9

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Ngữ văn  7,8

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Vật lí 7, 8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

Thứ sáu

05/01/2018

Sáng

Vật lí 6, 9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Lịch sử 9

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

Tiếng Anh 6

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

Chiều

Kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh 6, mở bì đề lúc 13 giờ 00

Thứ bảy

06/01/2018

 

Sáng

Toán  6, 9

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Toán  7, 8

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Hóa học 8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

Thứ hai

08/01/2018

Sáng

Hóa học 9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Lịch sử 6

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Địa lí 6, 9

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

Chiều

Lịch sử 7, 8

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Địa lí  7, 8

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

Thứ ba

09/01/2018

Sáng

Sinh học 6, 9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng Anh 9

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

Chiều

Sinh học 7, 8

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Tiếng Anh 7,8

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

 

- Buổi sáng GV coi thi có mặt lúc 6 giờ 45 phút

- Buổi chiều GV coi thi có mặt lúc 12 giờ 50 phút

- Thi nói Tiếng Anh thì cả tổ Tiếng Anh có mặt

Tin liên quan