Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 257
Tháng này 10232
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 6/1

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ Toán Mỹ thuật Văn Công nghệ Công nghệ
2 Sinh hoạt lớp Toán Sử Văn GDCD Toán
3 Ngoại ngữ Âm nhạc Địa Văn Toán
4 Sinh Sinh Ngoại ngữ Văn Sinh hoạt lớp
5 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
6
Chiều 1
2
3
4
5
6