Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 52
Tháng này 4879
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 6/2

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ Văn Văn Toán GDCD
2 Văn Văn Ngoại ngữ Sinh Sử
3 Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Âm nhạc Công nghệ
4 Ngoại ngữ Mỹ thuật Toán Toán Sinh hoạt lớp
5 Toán Sinh Địa Toán
6
Chiều 1
2
3
4
5
6