Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 56
Tháng này 4883
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 6/4

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ Ngoại ngữ Sử Ngoại ngữ Văn
2 Sinh Mỹ thuật Ngoại ngữ Văn Toán
3 Văn Địa Âm nhạc Công nghệ Toán
4 Văn Toán Sinh Sinh hoạt lớp
5 Công nghệ Toán GDCD
6
Chiều 1
2
3
4
5
6