Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 53
Tháng này 4880
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 7/2

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ
2
3
4
5
6
Chiều 1 Văn Toán Văn Toán Toán
2 Văn Toán Văn Ngoại ngữ Toán
3 Địa Ngoại ngữ Địa Sinh Sử
4 Sử Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Sinh
5 Âm nhạc Công nghệ Mỹ thuật Sinh hoạt lớp
6