Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 58
Tháng này 4885
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 7/4

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ
2
3
4
5
6
Chiều 1 Ngoại ngữ Sinh Sinh Mỹ thuật Địa
2 Ngoại ngữ Văn Sử Ngoại ngữ
3 Âm nhạc Văn Địa Công nghệ Toán
4 Toán Toán GDCD Văn Sử
5 Toán Văn Sinh hoạt lớp
6