Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 12
Hôm nay 111
Tháng này 4938
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 6/3

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ Sinh Văn Toán Văn Địa
2 Ngoại ngữ Văn Âm nhạc Văn Công nghệ
3 Công nghệ Toán Toán GDCD Sử
4 Toán Toán Ngoại ngữ Sinh hoạt lớp
5 Ngoại ngữ Mỹ thuật Ngoại ngữ Sinh
6
Chiều 1
2
3
4
5
6