Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 7
Hôm nay 100
Tháng này 4927
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 7/1

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ
2
3
4
5
6
Chiều 1 Văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Sinh
2 Văn Ngoại ngữ Mỹ thuật Địa
3 Sử Sinh Toán Toán Toán
4 Âm nhạc Văn Công nghệ Sử Toán
5 Địa Văn GDCD Ngoại ngữ Sinh hoạt lớp
6