Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 8
Hôm nay 114
Tháng này 4941
Vui lòng chọn lớp để xem thời khóa biểu
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9

Thời khóa biểu lớp: 7/3

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 Chào cờ
2
3
4
5
6
Chiều 1 Âm nhạc Văn Văn Sinh Ngoại ngữ
2 Toán Văn Văn Sử Sử
3 Toán GDCD Toán Sinh
4 Ngoại ngữ Toán Địa Mỹ thuật Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Toán Công nghệ Địa Sinh hoạt lớp
6