Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 7
Hôm nay 127
Tháng này 2261

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 - NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GD & ĐT TP HỘI AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 6/1 - GVCN:   
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại DĐ Ghi chú
1 Đặng Viết Bảo 22/11/2010 Nam 0984401106  
2 Nguyễn Thị Thanh Dung 18/02/2010 Nữ 0905559054  
3 Cao Thị Mỹ Duyên 06/03/2010 Nữ 0795973467  
4 Trần Trúc Kiều Duyên 13/04/2010 Nữ 0898494476  
5 Nguyễn Thanh Đức 18/09/2009 Nam 0365862741  
6 Huỳnh Lê Trung Hải 06/05/2010 Nam 0935618130  
7 Ngô Minh Hằng 18/11/2010 Nữ 0708065412  
8 Lê Trần Gia Hân 26/10/2010 Nữ 0905621815  
9 Trần Phạm Nhã Hân 23/01/2010 Nữ 0935315635  
10 Nguyễn Trần Diệu Hiền 06/08/2010 Nữ 0907828643  
11 Nguyễn Văn Hiếu 29/11/2010 Nam 0774491769  
12 Võ Thị Hoa 08/01/2010 Nữ 0796824340  
13 Phạm Huy Hoàng 29/05/2010 Nam 0784621054  
14 Đinh Hữu Gia Huy 18/04/2010 Nam 0935360309  
15 Lê Doãn Phúc Huy 06/04/2010 Nam 0943446316  
16 Ngô Gia Huy 19/03/2010 Nam 0905970302  
17 Đinh Hồng Hưng 28/03/2010 Nam 0335353923  
18 Nguyễn Ngọc Hưng 10/10/2010 Nam 0934860614  
19 Võ Nguyễn Gia Hưng 12/01/2010 Nam 0905017520  
20 Nguyễn Văn Phú Khang 26/12/2010 Nam 0795501915  
21 Huỳnh Hoàng Minh Khuê 06/03/2010 Nữ 0905121243  
22 Đỗ Hoàng Duy Minh 09/10/2010 Nam 0899927904  
23 Lê Thị Trà My 24/08/2010 Nữ 0975374431  
24 Nguyễn Duy Nam 20/09/2010 Nam 0905315447  
25 Lê Nguyễn Giáng Ngọc 05/11/2010 Nữ 0934946144  
26 Lữ Hạnh Nguyên 06/03/2009 Nữ 0932432168  
27 Trần Bảo Nhi 19/08/2010 Nữ 0768946735  
28 Trần Thị Yến Nhi 29/12/2010 Nữ 0935381435  
29 Nguyễn Đoàn Khánh Phương 04/01/2010 Nam 0905556580  
30 Lê Anh Quý 25/03/2010 Nam 0768194582  
31 Lê Thị Như Quỳnh 20/02/2010 Nữ 0775449573  
32 Trần Mai Phương Thúy 15/07/2010 Nữ 0935991730  
33 Lê Thị Ngọc Trâm 16/01/2010 Nữ 0905832820  
34 Nguyễn Văn Trí 15/09/2010 Nam 0768750140  
35 Phạm Anh Tuấn 27/08/2010 Nam 0932556233  
36 Huỳnh Thanh Tùng 01/02/2010 Nam 0989818773  
37 Trần Minh Vũ 30/06/2010 Nam 0964579490  
38 Lê Tường Vy 24/07/2010 Nữ 0935690302  
39 Trương Tường Vy 22/10/2010 Nữ 0905805572  
40 Kannika Nguyễn Worasarn 19/09/2010 Nữ 0903385893  

 

PHÒNG GD & ĐT TP HỘI AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 6/2 - GVCN:   
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại DĐ Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Bảo 02/02/2010 Nam 0935320835  
2 Huỳnh Hiếu Duy Châu 19/10/2009 Nam 0932825127  
3 Lê Ngọc Diệp 28/11/2010 Nữ    
4 Nguyễn Duy 12/07/2010 Nam 0355338052  
5 Nguyễn Phi Anh Duy 17/11/2010 Nam 0935081448  
6 Dương Tấn Đạt 04/08/2010 Nam 0702710153  
7 Nguyễn Hữu Đạt 29/10/2010 Nam 0932386183  
8 Phạm Thành Đạt 18/09/2009 Nam 0896449202  
9 Nguyễn Gia Hào 26/09/2010 Nam 0905841339  
10 Nguyễn Minh Hiếu 04/07/2010 Nam 0765131547  
11 Phạm Đình Hiếu 09/08/2010 Nam 0346152466  
12 Hồ Hữu Hòa 17/03/2010 Nam 0945313114  
13 Nguyễn Đinh Tiến Huy 13/10/2010 Nam 0904716441  
14 Phan Khánh Huy 03/08/2010 Nam 0795737952  
15 Đỗ Thị Thanh Huyền 17/07/2010 Nữ    
16 Đỗ Gia Hưng 13/11/2010 Nam 0905550674  
17 Nguyễn Văn Kháng 02/05/2010 Nam 0378020103  
18 Nguyễn Ngọc Phương Linh 07/05/2010 Nữ 0973742079  
19 Trần Nguyễn Khánh Linh 02/08/2010 Nữ 0932450908  
20 Trần Hiển Long 08/03/2010 Nam 0702459629  
21 Nguyễn Thị Cẩm Ly 27/12/2010 Nữ 0773413290  
22 Nguyễn Trần Hoàng Minh 17/10/2010 Nam 0793578736  
23 Lê Đoàn Bảo Ngọc 28/10/2010 Nữ 0905929302  
24 Nguyễn Hồng Ngọc 13/11/2009 Nữ 0762691497  
25 Nguyễn Viết Nhật 02/11/2010 Nam 0905591449  
26 Nguyễn Uyên Nhi 14/10/2010 Nữ 0935188560  
27 Huỳnh Võ Gia Phúc 09/01/2010 Nam 0905562084  
28 Lê Thị Huyền Phương 24/12/2010 Nữ 0354852611  
29 Đinh Tố Quyên 25/07/2010 Nữ 0932466174  
30 Trần Văn Sỹ 21/12/2009 Nam 0397278204  
31 Đỗ Việt Thắng 06/08/2008 Nam 0796791665  
32 Trần Thị Thu Trang 16/12/2010 Nữ 0768595406  
33 Nguyễn Thùy Trâm 14/06/2010 Nữ 0773489593  
34 Nguyễn Bảo Trân 24/09/2010 Nữ 0799841752  
35 Trần Minh Tú 08/08/2010 Nam 0357212854  
36 Lê Đức Việt 20/07/2010 Nam 0936174722  
37 Huỳnh Thùy Nơ Vy 21/10/2010 Nữ 0353905962  
38 Vương Nguyễn Thảo Vy 16/07/2010 Nữ 0905615461  
39 Nguyễn Nhã Yến 03/06/2010 Nữ 0773485396  

 

PHÒNG GD & ĐT TP HỘI AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 6/3 - GVCN:   
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại DĐ Ghi chú
1 Lê Công Phi Anh 18/10/2010 Nam 0395961072  
2 Đinh Văn Quốc Bảo 18/09/2010 Nam 0905031142  
3 Lê Công Bin 31/03/2010 Nam 0905834688  
4 Huỳnh Bảo Hân 21/03/2010 Nữ 0905466747  
5 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 31/08/2010 Nữ 0905706436  
6 Trần Hoàng Minh Hậu 27/02/2010 Nữ 0788529079  
7 Huỳnh Thị Phương Hiền 02/01/2010 Nữ 0768546463  
8 Hồ Văn Hiếu 05/11/2010 Nam 0934708754  
9 Huỳnh Ngọc Hiếu 25/04/2010 Nam 0374660603  
10 Trần Thị Kim Hiếu 04/06/2010 Nữ 0905132805  
11 Nguyễn Đức Huy 25/01/2010 Nam    
12 Lê Khánh Hương 14/03/2010 Nữ 0905510339  
13 Cao Tấn Khang 29/06/2010 Nam 0335144248  
14 Đỗ Hoàng Bảo Khánh 04/07/2010 Nam 0778574410  
15 Lê Nguyễn Đăng Khôi 10/01/2010 Nam 0397128313  
16 Huỳnh Phạm Khánh Linh 25/01/2010 Nữ 0937321742  
17 Trần Bảo Long 22/07/2010 Nam 0905700964  
18 Huỳnh Nguyễn Kim Ngân 07/01/2010 Nữ 0901080613  
19 Nguyễn Đoàn Hoàng Nhi 24/08/2010 Nữ 0707059880  
20 Nguyễn Thị Ái Nhi 01/08/2010 Nữ 0348527798  
21 Nguyễn Tú Quyên 06/07/2010 Nữ 0932466174  
22 Nguyễn Diễm Quỳnh 24/11/2010 Nữ 0767403674  
23 Phạm Như Thảo 27/03/2010 Nữ 0777446373  
24 Đỗ Phương Thùy 27/10/2010 Nữ    
25 Đặng Nhã Thư 28/01/2010 Nữ    
26 Huỳnh Thị Anh Thư 12/09/2010 Nữ 0935488128  
27 Trần Thị Ngân Thương 08/12/2010 Nữ 0905607765  
28 Trần Quang Tình 26/05/2010 Nam 0783601072  
29 Trần Ngọc Toàn 06/03/2010 Nam 0934944311  
30 Huỳnh Huyền Trân 10/05/2010 Nữ 0985744763  
31 Trần Thị Minh Tú 29/06/2010 Nữ 0369705774  
32 Nguyễn Thanh Tuấn 02/04/2010 Nam    
33 Võ Huỳnh Minh Tường 10/02/2010 Nam 0708098200  
34 Võ Nhã Tường 12/01/2010 Nữ    
35 Nguyễn Thục Uyên 26/09/2010 Nữ 0364717224  
36 Nguyễn Hòa Vang 04/10/2010 Nữ 0902472579  
37 Đinh Thị Phương Vy 18/03/2010 Nữ 0765941893  
38 Lê Thị Tường Vy 15/09/2010 Nữ 0702743137  
39 Hồ Văn Vỹ 30/06/2010 Nam 0905836132  

Tin liên quan