Fanpage trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 7
Hôm nay 165
Tháng này 2299

Sinh hoạt kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12)

Sáng ngày 21/12/2020, Liên đội Phan Bội Châu đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020)

              Buổi sinh hoạt nhằm Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trọng trách lớn lao của quân đội ta trong thời kỳ mới.
              Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam. Ghi nhận và đánh giá những thành tựu to lớn trong việc thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.
              Củng cố niềm tin, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần phấn đấu cùng với nhà trường thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tin liên quan